foto 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 15 16 17
Uw partner in verhuur van auto's voor films en commercials

Veelgestelde vragen

* Kost het mij iets om mijn auto in te schrijven?
- Inschrijving van Uw auto is geheel kosteloos en vrijblijvend.

* Wordt er iets uitbetaald als ik mijn wagen ter beschikking stel?
- Het is zo dat er steeds een (onkosten)vergoeding uitbetaald wordt. Dat bedrag is afhankelijk van de aard van de opdracht en kan sterk variëren.

* Ben ik verplicht om mee te werken aan een opdracht als ik mijn voertuig aanmeld?
- U hebt geen enkele verplichting, u beslist aan de hand van de door ons gegeven informatie of u kan meewerken.

* Ik wil mijn wagen ter beschikking stellen, maar ben de dag van opname niet vrij.
- CarCasting.tv beschikt over de nodige ervaring en het professioneel materiaal om uw wagen ter plaatse te krijgen en nadien terug bij u af te leveren.

* Ben ik verzekerd als ik meewerk?
- Bij het verplaatsen van en naar een opdracht telt uw eigen W.A. verzekering, als u zelf rijdt. Indien wij het transport voorzien, doen wij beroep op onze eigen verzekering bij een schadegeval. Eens op de plaats van opdracht is de uiteindelijke huurder/klant van ons aansprakelijk.

* Wat als er schade is?
- Vooraf wordt door CarCasting.tv altijd een controlefiche van het voertuig opgemaakt. Na de opdracht gebeurt dit opnieuw. Zo kunnen er geen discussies ontstaan. Zowel de huurder als uzelf kunnen dan geen misbruik maken van de situatie. Indien er toch schade is, wordt eerst getracht om onderling tot een regeling te komen. Bemiddeling gebeurt door CarCasting.tv. Indien we er niet uitkomen, spreken we de verzekering aan of starten we een procedure bij de rechtbank. Dit is (gelukkig) nog nooit voorgevallen, maar schade is altijd mogelijk en daar moeten we rekening mee houden.

* Mag ik op de filmset aanwezig blijven?
- Meestal is dit geen probleem. U moet zich wel discreet opstellen en schikken naar de richtlijnen van de opnameleiding. Er mag geen beeldmateriaal genomen worden of handtekeningen van acteurs gevraagd worden bijvoorbeeld. Het is voor een leek eens de moeite om aanwezig te zijn op een filmset, maar blijf zo veel mogelijk afzijdig. Het is soms een drukke bedoening en iedereen heeft zijn taken te vervullen. Als men u nodig heeft, zal men u erbij halen of opbellen op uw G.S.M. als u niet ter plaatse blijft. Het kan soms zijn dat men een vraag heeft over de wagen (vb: Hoe gaat de koffer open? of: Hoe verstellen we de stoelen?).

* Hoe kan in mijn gegevens/foto's verdanderen ?
- Als U op onze site inlogt met Uw gegevens, dan kunt U online Uw gegevens veranderen.

Wordt mijn wagen gebruikt voor stunts ?
- Voor stunts worden speciale auto's aangekocht. Uw auto wordt dus nooit gebruikt voor stunts.

* Welke soort voertuigen zoeken jullie ?
- Wij zijn altijd op zoek naar speciale, maar ook gewone auto's. Klassiekers en moderne auto's.
  Deze mogen gerestaureerd zijn, maar ook ongerestaureerde zijn. Kortom alle voertuigen zijn welkom.

* Kan ik meerdere auto's aanmelden ?
- U kunt op 1 inschrijving meerdere auto's aanmelden.

* Kan ik ook een motor aanmelden ?
- Motoren zijn ook voertuigen en kunnen dus ook ingeschreven worden. Deze vallen onder de categorie "overige"